KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Aktualności

Informacja dotycząca odpłatności za pobyt w bursie za miesiąc październik 2020r.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, bursa funkcjonuje bez zmian - odpłatność za zakwaterowanie wychowanków w miesiącu październiku bieżącego roku, wynosi 120 zł.

Szanowni Państwo!

Od soboty, 24 października na terenie całego kraju obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa - cała Polska jest strefą czerwoną, czego skutkiem jest zawieszenie na dwa tygodnie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Ważny komunikat:

W dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązuje zakaz przemieszczania się dzieci do 16. roku życia bez opieki rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

W tych godzinach wychowankowie nie opuszczają bursy. Uczniowie przystępują do zajęć zdalnych.

Na terenie bursy w przestrzeniach wspólnych obowiązuje bezwzględny nakaz zachowania dystansu społecznego, noszenie maseczek oraz dezynfekcji rąk.

Apelujemy!!! – Dbajmy o siebie i innych!!!

Informacja dotycząca działalności bursy!!!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, informujemy, że bursa jest i pozostanie otwarta. Na bieżąco będziemy informować o funkcjonowaniu bursy, zgodnym z obowiązującymi przepisami. W trosce o dobro naszych wychowanków, prosimy o podjęcie decyzji mających na celu zdrowie, bezpieczeństwo i postępy w nauce.

Uwaga!!! Ważne!!!

Aktualnie wykupienie wyżywienia możliwe jest tylko na miejscu w bursie u kierownik stołówki Pani Agnieszki Woch lub telefonicznie: 42 643 29 30 w.15

Pomiar temperatury - COVID-19

Szanowni Państwo,
informujemy, że w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, wskazujących na chorobę zakaźną, u wychowanka może zostać przeprowadzony pomiar temperatury ciała.
Czynność ta wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, dla którego podstawę prawną stanowią:
- art. 6 ust. 1 lit. e w związku z art. 9 ust. 2 lit. i ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO);
- art. 68 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
- § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
- Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 01.09.2020 r.;
- § 3 pkt 7 Regulaminu funkcjonowania Bursy Szkolnej Nr 12 w Łodzi w czasie epidemii.
Celem przetwarzania danych jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19.
Informujemy, że w przypadku dokonania pomiaru jego wyniki nie będą utrwalane, gromadzone ani udostępniane.
Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajdą Państwo w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej bursy w zakładce ochrona danych osobowych.
W razie jakichkolwiek wątpliwości zalecamy kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, tel. 514128920, email: bs12@inpektor-rodo.com.pl

Zakwaterowanie wychowanków na rok szkolny 2020/2021

W dniu 31 sierpnia 2020r. (poniedziałek), odbędzie się kwaterowanie wychowanków w bursie w godzinach 10.00-20.00. Prosimy o zapoznanie się  z Regulaminem pobytu w Bursie Szkolnej Nr 12 w Łodzi w czasie zagrożenia epidemicznego w roku szkolnym 2020/2021. (REGULAMIN). Wymagane jest dostarczenie w dniu zakwaterowania oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego wychowanka dotyczącego zakwaterowania w bursie na podstawie wytycznych do organizacji opieki w bursach i internatach (wytyczne GIS, MZ, MEN). (OŚWIADCZENIE)
Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną proponujemy Państwu szybkie zakwaterowanie - dopełnienie formalności zdalnie.

Szybkie zakwaterowanie w bursie w roku szkolnym 2020/2021

NOWY WYCHOWANEK (osoby, które złożyły wniosek i zostały przyjęte do bursy):
- zadeklarowanie wykupienia wyżywienia, poprzez wysłanie karty (druk karty) i dokonania płatności za zakwaterowanie i wyżywienie za miesiąc wrzesień,
- w dniu zgłoszenia się do bursy odebranie identyfikatora (prosimy o dostarczenie zdjęcia legitymacyjnego)

WYCHOWANEK KONTYNUUJĄCY POBYT W BURSIE:
NIEPEŁNOLETNI
- dostarczenie wniosku wraz z załącznikami (wypełniony komputerowo, wydrukowany, podpisany odręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego),
- zadeklarowanie wykupienia wyżywienia, poprzez wysłanie karty (druk karty) i dokonania płatności za zakwaterowanie i wyżywienie za miesiąc wrzesień,
Przypominamy o konieczności posiadania identyfikatora z poprzedniego roku (za nowy opłata 15zł)
PEŁNOLETNI
- dostarczenie wniosku wraz z załącznikami (wypełniony komputerowo, wydrukowany, podpisany odręcznie),
- zadeklarowanie wykupienia wyżywienia, poprzez wysłanie karty (druk karty) i dokonania płatności za zakwaterowanie i wyżywienie za miesiąc wrzesień,
Przypominamy o konieczności posiadania identyfikatora z poprzedniego roku (za nowy opłata 15zł)

Wychowankowie kontynuujący pobyt w bursie wysyłając kartę zgłoszenia wykupienia wyżywienia i zakwaterowania na miesiąc wrzesień 2020r. muszą koniecznie podać numer karty identyfikacyjnej, którą otrzymali w poprzednim roku szkolnym.

W/w osoby w sprawie dopełnienia formalności będą mogły również zgłosić się osobiście do bursy w ostatnim tygodniu sierpnia (24-28.08.2020r.), od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Uwaga!!! Zmiana w opłatach!!!

Od 1 września 2020r. ulega zmianie opłata za wyżywienie. Informujemy, że dostępna jest również dieta wegetariańska.
Dzienna stawka żywieniowa - 17,00 zł.
- śniadanie - 6,00 zł.
- obiad - 6,00 zł.
- kolacja - 5,00 zł.
Koszty zakwaterowania:
- uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych - 120,00 zł.
- studenci, uczniowie szkół pomaturalnych i policealnych - 240,00 zł.

Zakończenie roku

Zakończenie tego roku szkolnego jest niezwykłe, inne niż wszystkie dotychczasowe - wirtualne. Nie możemy pożegnać się osobiście. Nie możemy razem cieszyć się nadchodzącym wypoczynkiem wakacyjnym, który żeby był zdrowy i miły musi być bezpieczny. Pamiętajcie o tym!!!
Drodzy wychowankowie dziękujemy Wam za Wasz całoroczny wysiłek, Wasze starania, sukcesy naukowe, sportowe i zdobyte oceny. Życzymy Wam słonecznych, niezapomnianych i oczywiście bezpiecznych wakacji.
Grono pedagogiczne

Komunikat dla wychowanków zakwaterowanych w bursie w roku szkolnym 2019/2020

Zasady wydawania rzeczy osobistych:
1. Osoby, które będą zgłaszały się po odbiór rzeczy, zobowiązane są poinformować sekretariat bursy
do godziny 15:00 dnia poprzedzającego przyjazd lub poinformować wychowawcę grupy.
2. Konieczne jest w czasie pobytu w placówce posiadanie maseczek oraz stosowanie się do Procedur obowiązujących w Bursie Szkolnej Nr 12 (PROCEDURY)
Wejść do placówki będą mogli tylko wychowankowie (osoby towarzyszące zobowiązane są do pozostania przed budynkiem).
3. Do budynku wchodzi tylko osoba zakwaterowana.

Osoby, które korzystają z pobytu w bursie w dniach wyznaczonych konsultacji i egzaminów zobowiązane są stosować się do wytycznych zawartych w poniższym komunikacie dotyczącym zakwaterowania wychowanków w bursie  

Informacja dotycząca odpłatności za pobyt w bursie
(dotyczy wychowanków przebywających w placówce w czasie konsultacji i egzaminów)
Opłata za dobę pobytu wynosi: 4,00 (cztery złote)
Ceny posiłków: 5,00 (pięć złotych), jeden posiłek po uprzednim zadeklarowaniu korzystania z wyżywienia i wniesieniu stosownych opłat.

Pilne!!!!!

Zgodnie z &18 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, następuje ograniczenie funkcjonowania placówki do dnia 31 maja 2020r.
O dalszych ustaleniach będziemy informować  na bieżąco.

Ważna informacja związana z zakwaterowaniem wychowanków w bursie w czasie egzaminów i konsultacji

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11.03.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492,595, 742 i 780).
W związku z możliwością organizacji na terenie szkoły konsultacji i egzaminów maturalnych, istnieje możliwość skorzystania z pobytu w bursie w dniach wyznaczonych konsultacji i egzaminów po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu na e-maila bursy: kontakt@bs12.elodz.edu.pl (dzień wcześniej przed planowanym przyjazdem do bursy do godz. 15.00).
Przyjazd do bursy możliwy jest do godziny 20.00 (w sytuacji braku wcześniejszego połączenia i przyjazdu po godz. 20.00, prosimy o podanie godziny zgłoszenia się do bursy).
Wymagane jest przesłanie oświadczenia wychowanka pełnoletniego a w przypadku wychowanka niepełnoletniego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na pobyt dziecka w bursie, z podanymi terminami pobytu. Oświadczenie.
Wychowankowie, którzy mieszkają na stałe poza granicami Polski i chcą skorzystać z bursy w czasie egzaminu i konsultacji, mogą być zakwaterowani po odbyciu kwarantanny zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, MZ, MEN.   

Dotyczy terminów:
25.05.20 – 01.06.20 uczniowie klas VIII szkół podstawowych
01.06.20 – 07.06.20 uczniowie wszystkich klas szkół dla dzieci i młodzieży
07.06.20 -  26.06.20 egzaminy maturalne

Jednocześnie informujemy:
Do bursy przyjmowani są jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji i nieprzebywający w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji.
Wychowanek musi być zaopatrzony w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w bursie.

Deklaracja o kontynuowaniu pobytu w bursie

Przypominamy, że rodzice wychowanków lub wychowankowie pełnoletni do dnia 31 maja 2020r., składają deklarację kontynuowania pobytu na rok szkolny 2020/2021.
Deklaracja pobytu do pobrania w zakładce - NABÓR.
Wypełniony dokument prosimy przesłać na adres: kontakt@bs12.elodz.edu.pl lub bezpośrednio na adres wychowawcy.

Ważna informacja

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, funkcjonowanie Bursy Szkolnej Nr 12 w Łodzi zostaje ograniczone do dnia 24 maja 2020r.

Informujemy, że w sytuacji, kiedy zajęcia zostaną wznowione w dniu 25 maja 2020 r., odpłatność za pobyt wychowanków w bursie za maj wynosić będzie 28,00 zł - 4,00 zł stawka dzienna.

Sprawa płatności uiszczanych przez studentów jest rozpatrywana.

Kochani Maturzyści!

W tym roku nasze pożegnanie jest niezwykłe i elektroniczne. Życzymy Wam oczywiście świetnie zdanego egzaminu maturalnego, jaki by on nie był inny, dziwny i wirtualny.
Musicie odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości - nie macie wyjścia. Wierzymy, że na pewno sprawdzicie się w tym zmienionym koronawirusem świecie, ale kciuki będziemy za Was trzymać po staremu - mocno i naprawdę. Pragniemy, abyście dobrze wykorzystali dodatkowo dany Wam czas. Na egzaminie życzymy spokoju, koncentracji, logicznego myślenia a na końcu oceny, która będzie dla Was sukcesem. POWODZENIA !!!

Wasi wychowawcy.

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania

Szanowni Państwo,
20 kwietnia 2020 r. samorząd województwa łódzkiego uruchomił Regionalny Interwencyjny telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Na telefony od młodych ludzi czekają specjaliści: psychologowie, psychoterapeuci, osoby specjalizujące się w interwencjach kryzysowych.
Wsparcie można uzyskać dzwoniąc pod numer 726 611 611 w godzinach 12.00 - 20.00. Z kolei od godziny 20.00 do północy specjaliści dyżurują na Snapchacie i Messengerze (pogadajmytutaj). Telefon jest odpowiedzią i wsparciem w sytuacjach kryzysowych w okresie pandemii.
Telefon działać będzie w okresie od 20 kwietnia do 14 czerwca br.

Ważna informacja dotycząca odpłatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, funkcjonowanie Bursy Szkolnej Nr 12 zostaje ograniczone do dnia 26 kwietnia 2020r.
Informujemy, że w sytuacji, kiedy zajęcia zostaną wznowione w dniu 27 kwietnia 2020r., odpłatność za pobyt wychowanków w bursie za kwiecień wynosić będzie 16,00 zł - 4,00 zł stawka dzienna.

Konsultacje

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty informujemy, że konsultacje i porady psychologa Pani Beaty Świstak dla wychowanków oraz ich opiekunów odbywają się za pośrednictwem kontaktu mailowego: b.swistak@bs12.elodz.edu.pl

Ważna informacja dotycząca odpłatności

Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 funkcjonowanie placówki zostało ograniczone. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniów w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania - § 78 ust. 7 (Dz.U.2017 poz. 1606) opłata za zakwaterowanie w bursie w miesiącu marcu 2020r., jest należna w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu wychowanka tj. 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych). W związku z powyższym opłaty za okres, kiedy wychowanek nie przebywał w bursie zostaną rozliczone w przyszłym okresie rozliczeniowym. Informacja dotycząca opłaty za miesiąc kwiecień zostanie przekazana do dnia 14 kwietnia 2020r.

Ważna informacja dotycząca możliwości odbioru książek

W odpowiedzi na zapytania związane z potrzebą odbioru zeszytów i podręczników informujemy, że będzie można zabrać te rzeczy z placówki w dniu 26.03.2020 r., w godzinach 9:00-16:00. Apelujemy, aby faktycznie przyjeżdżać tylko jeśli chcecie odebrać książki niezbędne do nauki! Jeśli nie ma takiej potrzeby zostańcie w domu! Informujemy również, że osoby, które chcą wyprowadzić się z bursy proszone są o przesłanie wiadomości na adres placówki: kontakt@bs12.elodz.edu.pl W wiadomości prosimy o wpisanie numeru telefonu w celu przekazania informacji zwrotnej.

Ogłoszenie!!!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020r., wynikającym z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym czasie bursa nie prowadzi zajęć opiekuńczych i wychowawczych w związku z tym rodzice/opiekunowie przejmują opiekę nad dziećmi. Wznowienie pracy wychowawczej bursy będzie ogłoszone na stronie internetowej placówki.