Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Instytucje wspierające

Pomoc psychologiczna - infolinie. W celu uzyskania pomocy psychologicznej dzieci, młodzież, rodzice, a także nauczyciele mogą skorzystać z bezpłatnego, specjalistycznego i kompleksowego wsparcia, dzwoniąc pod podane numery całodobowych infolinii.

Instytucje wspierające dziecko i rodzinę:

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6
Łódź, ul. Rzgowska 25
tel. 42 681 92 82
2. Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii
Łódź, ul. Hipoteczna 3/5
tel. 42 653 76 75
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży z Wadami Rozwojowymi
Łódź, ul. Wyszyńskiego 86
tel. 42 688 20 70; 42 688 21 62
4. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „Nowa”
ul. Tatrzańska 109
tel. 42 643 28 02, SMS.: 796 647 004
5. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „Remedium”
Łódź, ul. Dąbrowskiego 17/21
tel. 42 230 91 28
6. Medsolver – psychiatria dorosłych, dzieci i młodzieży
Łódź, ul. Obywatelska 100
Tel. 42 239 20 30
7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Oddział Psychiatrii Młodzieżowej
Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10
tel. 42 675 72 66
8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Dzienny Ośrodek Terapeutyczny Dla Młodzieży
Łódź, ul. Bardowskiego 1
tel. 42 651 43 12, 42 653 91 59
9. Centrum Psychologiczno- Pedagogiczne Futurum
Łódź, ul. Antoniego Padewskiego 5/7
tel. 600 872 555
10. Fundacja Jaś i Małgosia (JIM)
Łódź, ul. Tatrzańska 105
tel. 42 643 46 70
11. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Łódź, ul. Franciszkańska 85
tel. 42 640 65 91
12. Dom Samotnej Matki
Łódź, ul. Broniewskiego 1a
tel. 42 688 18 49
13. Centrum Służby Rodzinie
Łódź, ul. Broniewskiego 1a
tel. 42 682 20 22, 684 14 60
14. Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży PROM
Łódź, ul. Jaracza 40
tel. 42 630 03 73
15. Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień „MONAR”
Łódź, ul. Tuszyńska 106
tel. 42 646 40 12
16.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – III Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Będzińskiego 5
tel. 42 684 44 81
– PPS Łódź, ul. Dąbrowskiego 33, tel. 42 647 02 22
– PPS Łódź, ul. Senatorska 4, tel. 42 683 37 55
– PPS Łódź, ul. Paderewskiego 47, tel. 42 682 04 72
– PPS Łódź, ul. Paderewskiego 47 (dawniej na Będzińskiej) tel. 42 683 48 58, 42 683 48 59, 42 683 48 60, 42 683 48 61, 42 683 48 62, 42 683 48 63
– PPS Łódź, ul. Rzgowska 170, tel.42 645 93 70
– PPS Łódź, ul. Wróblewskiego 18 VI piętro, tel. 42 637 03 81,42 637 07 20- Punkt przeniesiony na ul. Kilińskiego 102/102a
– PPS Łódź, ul. Wróblewskiego 18 IV piętro, tel. 42 637 77 43 - Punkt przeniesiony na ul. Kilińskiego 102/102a
17. Caritas Archidiecezji Łódzkiej
Łódź, ul. Gdańska 111
tel. 42 639 95 81/ 82
18. Punkt Pomocy Charytatywnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej
Łódź, ul. Wólczańska 108
tel. 42 637 53 50
19. Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK)
Łódź, ul. Piotrkowska 203/205
tel. 42 636 11 22
20. Centrum Praw Kobiet
Łódź, ul. Piotrkowska 115
tel. 42 633 34 11
21. Komitet Ochrony Praw Dziecka Oddział w Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 17
tel. 42 633 25 08
22.Biuro Rzecznika Praw Dziecka
Warszawa, ul. Przemysłowa 30/32
tel. 22 583 66 00
23.Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Łódzki
90-427 Łódź. al. Kościuszki 48
tel. 42 632-78-43
24. Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci, które piją alkohol lub zażywają narkotyków
tel. 801 14 00 68
25.Miejski Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnień
92 - 320 Łódź ul. Niciarniana 41
tel.  676 16 61